Løvens Forlag

MANIFESTET

tilbage

I for lang tid har vi manglet det brede udbud på bogmarkedet. Kunne det ikke tænkes, at den åndsforfladigelse, som har bidt sig fast i landet, kommer af en mangel, såvel som af et savn? Når så stor en del af befolkningen læser spændingslitteratur, er det så kun et udtryk for et målrettet valg? Vi skylder at give os selv muligheden for at vælge bredt. Vi skylder at give den store litteratur tilbage til Danmark. Vi skylder at gøre os selv opmærksom på, at vi engang var en litterær stormagt, læsende såvel som skrivende, og vi skylder at give os selv chancen for at blive det igen.

 

I for lang tid har vi ladet stå til. Ikke længere, siger vi. Lad det stærke ord vende tilbage. Lad det atter flyde gennem vores årer og lad det strømme ud i vores handlinger.

 

Dette er vores manifest.

14. oktober 2011, Kenny Jess Brandt, Løvens Forlag